Hexagramy 2017

Tabulka astrotypu dne nám přináší další údaje – hexagramy. Je to zpráva, kterou nám ukazuje Kniha proměn YI JING.

Hexagram se skládá z šesti čar (plná a přerušovaná – jang a jin) v různých kombinacích. Hexagram můžeme použít jako věštbu, jak se den bude tvářit. Rozšiřuje informaci o energiích dne z Astrotypu.

Sdělení YI JINGU je daleko širší, než je rámec našeho diáře. Proto zde najdete jenom krátký popis. Pokud se budete chtít dostat hlouběji, doporučuji si přečíst text k příslušnému hexagramu v Knize proměn (doporučuji překlady Oldřicha Krále nebo Michaela Vinogradoffa).

V každém měsíci se podle proměn energií střídá několik dvojic hexagramů. V jednom každém dni se střídají dva – v jangových a jinových dvouhodinách (rozdělení hodin najdete i v diáři).

K hlavnímu hexagramu je přiřazen ještě další hexagram.

Hexagram uvedený v astrotypu na prvním místě je stěžejní, vládne garantům jangových hodin a jeho síla může přesahovat vymezené hodiny (pozor jedná se o středoevropský čas – letní čas je potřeba přepočítat).

Tygr   03-05 hodin

Drak  07-09 hodin

Kůň    11-13 hodin

Opice  15-17 hodin

Pes      19-21 hodin

Krysa  23-01 hodin

Doprovázející hexagram je uveden na druhém místě a vládne slabším jinovým garantům. Pokud budete záměrně volit slabší hexagram, je dobré použít období kolem poloviny jeho vlády.

Zajíc   05-07 hodin

Had    09-11 hodin

Koza  13-15 hodin

Kohout  17-19 hodin

Vepř  21-23 hodin

Buvol  01-03 hodin

—————————————————————————————————————

LEDEN 2017

25  Nevinnost               Zastav se

(nebe nahoře/ hrom dole)

Trpělivost, upřímnost. Zbav se očekávání. Buď sám sebou. Nezkušenost přináší pohromu. Nezkoušej to, na co nemáš. Není vhodná doba k rozhazovačnosti.

Nevinnost se vystavuje pohromě.

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu.

12 Úpadek            Ustup do pozadí

(nebe nahoře/ země dole)

Zábrany, popírání, překážky, frustrace, nejistota. Pod vlivem vlastních žádostí neústupné a nerozhodné jednání. Temno uvnitř, světlo venku. Vyvaruj se hádek, útočení. Odlož důležitá rozhodnutí, znovu vše přehodnoť. Změna se dostaví. Síla a vnímavost nejsou v rovnováze.

Úpadek je protikladem prosperity.

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.

17   Následování                Odvaž se

(jezero nahoře/ hrom dole)

Velká možnost vývoje, ujasnění, hledání, osvobození, potomstvo. Odlož důležitá rozhodnutí. Buď v souladu s ostatními.

Následování znamená nedržet se předsudků.

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky usnou. Nikdy neztrácet odvahu.

45  Shromáždění                        Štěstí

(jezero nahoře/ země dole)

Nahromadění, pokračování vývoje, zisk, úcta, lidskost, ukázněnost, tolerance, spolehlivost, předvídavost. Sjednocování vitality, energie a ducha. Radu hledej u starších a moudřejších.

Shromáždění znamená scházet se.

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství.

41 Ubývání                 Dávej pozor

(hora nahoře/ jezero dole )

Omezení, vymezení prostoru, zklidnění žádostí, utlumení, situace zmenšení, podřízení se. Nutnost rozlišit správné od špatného. Možnost růstu i uvnitř omezení

Ubývání znamená počátek rozmachu a úpadku.

Usměje-li se na váš štěstí, nezačněte nic náhodou. Při akcích mohou chybět síly. Počkat na další roční období, kolo se otočí. Je možné se vyhnout pohromě, ale ne nesnázím.

4  Zrání                            Chaos

(hora nahoře / voda dole    )

Temnota, začátek proměny, pošetilost, zaslepenost, situace výchovy, nezralosti mládí, bláznovství, nerozvážnosti. Všímej si více okolí. Vše dostaneš v pravý čas. Je dobré pouvažovat o přijmutí kompromisu

Zrání znamená chaos, nakonec však úspěch.

Vaše velkorysost je až příliš velká. Bylo by možné snadno vydělat peníze. I přes obezřetnost vás nachytají.

19 Sblížení                    Máš na to

(země nahoře/jezero dole )

Vhled, tvořivý přístup, příprava na radost z projevení, postupné rozrůstání, obnova.

Změna úhlu pohledu na současnou situaci. Jednej ve správném čase. Buď v souladu s druhými, neztrať však sebe.

Vydej ze sebe vše, bez povyšování se.

Sblížení je nabídka.

Hádky přinesou soud. Nemoc se lepší jen pomalu. Kariéra uspokojivá. V domácnosti klid a mír.

7 Vojsko                         Snaž se

(země nahoře/ voda dole )

Stav nesourodých myšlenek, tužeb, pocitů, idejí, názorů a přesvědčení. Vzpoura. Osobní nasazení. Je nutné rozlišit, uspořádat, dát myšlenkám určitý řád. Poznat sám sebe. Přijmout sled událostí s důvěrou. Podřídit se kázni, řádu, osobní disciplíně. Posílit pozitivní, potlačit negativní. Ovládnutím posílíš sebedůvěru.

Vojsko je truchlivé.

Nemoc se o hodně zlepší. Snadno dosáhnete toho, o co se snažíte. Pro jakékoliv svazky není překážek. Obchody a cesty se snadno zdaří.

10 Vykročení                     Úspěch

(nebe nahoře/ jezero dole )

Harmonický postup vpřed, důvěra, regulace, rozhodnutí, správné jednání, vystupování. Nepřešlapovat na místě. Oddělit zrno od plev.

Vykročení znamená nesetrvávat na místě.

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde.

6 Svár                         Zastav se

(nebe nahoře/ voda dole)

Vnitřní konflikt, vnitřní nejistota, zápas, protivenství. Vnější události narušují vnitřní klid. Střet dvou protikladů. Situace napětí, nenávisti.

Svár znamená nenávidět.

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Plachtění za bohatstvím je iluzorní.

58  Radost                  Ukaž se

(jezero nahoře/ jezero dole )

Přirozený klid uvnitř i navenek, soulad a vyrovnanost, projev porozumění, rozpoznání +/-, očekávání, radostné překonání překážek. Uspokojení – ukaž co umíš.

Radost znamená ukázat se.

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké uspokojení. Práci najdete bez úsilí.

47 Tíseň                       Čekej

(jezero nahoře / nebe dole )

Vyčerpání, útlak, vnitřní muka, problémy. Je dobré mlčet, vyhnout se střetům, řídit se svou vůlí a instinkty. Pomoc se dostaví v poslední chvíli. Vyhledej společnost moudrých lidí.

Tíseň srocuje.

Opatrnost všem. Žádná korupce. Vyhnout se prostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž vyhledává hlupáky.

 

—————————————————————————————————————

ÚNOR 2017

41 Ubývání                 Dávej pozor

(hora nahoře/ jezero dole )

Omezení, vymezení prostoru, zklidnění žádostí, utlumení, situace zmenšení, podřízení se. Nutnost rozlišit správné od špatného. Možnost růstu i uvnitř omezení

Ubývání znamená počátek rozmachu a úpadku.

Usměje-li se na váš štěstí, nezačněte nic náhodou. Při akcích mohou chybět síly. Počkat na další roční období, kolo se otočí. Je možné se vyhnout pohromě, ale ne nesnázím.

4  Zrání                            Chaos

(hora nahoře / voda dole    )

Temnota, začátek proměny, pošetilost, zaslepenost, situace výchovy, nezralosti mládí, bláznovství, nerozvážnosti. Všímej si více okolí. Vše dostaneš v pravý čas. Je dobré pouvažovat o přijmutí kompromisu

Zrání znamená chaos, nakonec však úspěch.

Vaše velkorysost je až příliš velká. Bylo by možné snadno vydělat peníze. I přes obezřetnost vás nachytají.

19 Sblížení                    Máš na to

(země nahoře/jezero dole )

Vhled, tvořivý přístup, příprava na radost z projevení, postupné rozrůstání, obnova.

Změna úhlu pohledu na současnou situaci. Jednej ve správném čase. Buď v souladu s druhými, neztrať však sebe.

Vydej ze sebe vše, bez povyšování se.

Sblížení je nabídka.

Hádky přinesou soud. Nemoc se lepší jen pomalu. Kariéra uspokojivá. V domácnosti klid a mír.

7 Vojsko                         Snaž se

(země nahoře/ voda dole )

Stav nesourodých myšlenek, tužeb, pocitů, idejí, názorů a přesvědčení. Vzpoura. Osobní nasazení. Je nutné rozlišit, uspořádat, dát myšlenkám určitý řád. Poznat sám sebe. Přijmout sled událostí s důvěrou. Podřídit se kázni, řádu, osobní disciplíně. Posílit pozitivní, potlačit negativní. Ovládnutím posílíš sebedůvěru.

Vojsko je truchlivé.

Nemoc se o hodně zlepší. Snadno dosáhnete toho, o co se snažíte. Pro jakékoliv svazky není překážek. Obchody a cesty se snadno zdaří.

11  Prosperita              Uskutečňuj

Klid, přirozená síla, přizpůsobivost, plodná výměna, harmonické prostoupení. Mír a jednota. Využij naplno toto období štěstěny.

Zkoncentruj se. Začni uskutečňovat své plány, nové akce, činnosti.

Sňatek se bude naplňovat pomalu. Cestovatelé dorazí k cíli. Najdete, koho hledáte. Vše se splní podle přání.

46 Stoupání               Zisk

Vzestup bez omezení, jemně, postupně. Životní šance, neboj se vyhledat pomoc moudrých. Přizpůsob se překážkám, nerozptyluj se maličkostmi, osvoboď se od strachu, klidně a ve správném čase jednej. Lze řešit i problémy druhých, napřed se učit, pak učit.

Vývoj druhých musí vycházet z vývoje vlastního.

Zisk kýženého bohatství. Všechny plány se plní. Nemoci a hádky zmizí. Najdete, koho hledáte. Učenec – oslnivá kariéra, obchodník – úspěšný obchod, řemeslník prodá své výrobky, zemědělec – skvělá sklizeň.

26 Podrobení velkého    Štěstí

– sebeovládání, zkrocení sil, netrpělivost, ukvapenost, nesprávné nasměrování. Proměna, upevňovaní rozhodnosti, soustředěnosti, klidu, moudrosti.

Pečlivě zvažuj, čestně jednej, starej se o vše dobré.

Zárodek duchovního vývoje.

Cestování přinese štěstí. Svazky budou uspokojivé. Shoda v rodině. Nové zprávy oznamují štěstí.

18 Zkaženost     Napravuj

– rozklad, napravování, obnova, vnitřní citlivost, práce na tom, co se zkazilo. Pozoruj samostatně, je nutné zastavit úpadek. Nevyhýbej se nebezpečí ani námaze.

Pozor na lhostejnost a stagnaci.

Je nutné uvést postupně do souladu božské s pozemským.

Cesta přinese jen ztrátu. Starosti kvůli nemocem a hádkám. Honba za penězi je zbytečná. Na každý pád se všeho držet.

36 Soumrak         Ztiš se

– skryté osvícení, osobní síla, vůle, pravdivost, vnímavost, porozumění. Vědět kdy nastoupit, kdy podstoupit. Zkrátit uvnitř i vně v naprosté harmonii. Vytrvalost, výdrž. Zatmění světla. Zářící je uvnitř, skrývá se před ostatními.

Situace zaostření, přeměna podmínek.

Cestovatelé nedorazí. Svatby se nedoporučují. Snažte se vyhnout sporům. Celkově buďte opatrní.

15 Skromnost     Rozvažuj

– pokora, střídmost, trpělivost důkladnost, Vlastnit a zároveň na ničem nelpět. K osamění přistupovat opravdově s upřímnou otevřeností, od začátku až dokonce. Postupuj obezřetně, je dobré docenit druhé. Pozor na sebeuspokojení, na počátku velké nasazení, v proměně na lenost, touhy a porušování božských zákonů.

Sňatek nebo manželství uspokojivé. Výhodná cesta i obchod. Hádky a nemoci nejsou časté.

22 Půvab       Příznivé

– zdobená, zdokonalení osobnosti bez okázalosti, jasně, klidně, čestně. Prověřování a prozkoumávání vnitřní rovnováhy, bez omezování se. Stav citlivosti a nezrušitelnosti.

Všechny obchodní záležitosti bez překážek. Ztracené věci budou nalezeny. Čas je příznivý. Bohatství se hromadí.

52 Stání      Opatrně

– situace setrvačnosti, přirozeného spočinutí. Klid uvnitř i navenek. Zastavení a soustředění se vlastního středu posílí vnitřní opravdovost.

Stav rozpoznání +/-.

Vnitřně se stabilizovat, nově přehodnotit.

Svatba i obchodní závazky budou marné. Opatrnost ve všem. Vydělat peníze bude těžké, později vše půjde lépe.

 

—————————————————————————————————————

BŘEZEN 2017

 

22 Půvab       Příznivé

– zdobená, zdokonalení osobnosti bez okázalosti, jasně, klidně, čestně. Prověřování a prozkoumávání vnitřní rovnováhy, bez omezování se. Stav citlivosti a nezrušitelnosti.

Všechny obchodní záležitosti bez překážek. Ztracené věci budou nalezeny. Čas je příznivý. Bohatství se hromadí.

52 Stání      Opatrně

– situace setrvačnosti, přirozeného spočinutí. Klid uvnitř i navenek. Zastavení a soustředění se vlastního středu posílí vnitřní opravdovost.

Stav rozpoznání +/-.

Vnitřně se stabilizovat, nově přehodnotit.

Svatba i obchodní závazky budou marné. Opatrnost ve všem. Vydělat peníze bude těžké, později vše půjde lépe.

36 Soumrak         Ztiš se

– skryté osvícení, osobní síla, vůle, pravdivost, vnímavost, porozumění. Vědět kdy nastoupit, kdy podstoupit. Zkrátit uvnitř i vně v naprosté harmonii. Vytrvalost, výdrž. Zatmění světla. Zářící je uvnitř, skrývá se před ostatními.

Situace zaostření, přeměna podmínek.

Cestovatelé nedorazí. Svatby se nedoporučují. Snažte se vyhnout sporům. Celkově buďte opatrní.

15 Skromnost     Rozvažuj

– pokora, střídmost, trpělivost důkladnost, Vlastnit a zároveň na ničem nelpět. K osamění přistupovat opravdově s upřímnou otevřeností, od začátku až dokonce. Postupuj obezřetně, je dobré docenit druhé. Pozor na sebeuspokojení, na počátku velké nasazení, v proměně na lenost, touhy a porušování božských zákonů.

Sňatek nebo manželství uspokojivé. Výhodná cesta i obchod. Hádky a nemoci nejsou časté.

26 Podrobení velkého    Štěstí

– sebeovládání, zkrocení sil, netrpělivost, ukvapenost, nesprávné nasměrování. Proměna, upevňovaní rozhodnosti, soustředěnosti, klidu, moudrosti.

Pečlivě zvažuj, čestně jednej, starej se o vše dobré.

Zárodek duchovního vývoje.

Cestování přinese štěstí. Svazky budou uspokojivé. Shoda v rodině. Nové zprávy oznamují štěstí.

18 Zkaženost     Napravuj

– rozklad, napravování, obnova, vnitřní citlivost, práce na tom, co se zkazilo. Pozoruj samostatně, je nutné zastavit úpadek. Nevyhýbej se nebezpečí ani námaze.

Pozor na lhostejnost a stagnaci.

Je nutné uvést postupně do souladu božské s pozemským.

Cesta přinese jen ztrátu. Starosti kvůli nemocem a hádkám. Honba za penězi je zbytečná. Na každý pád se všeho držet.

11  Prosperita              Uskutečňuj

Klid, přirozená síla, přizpůsobivost, plodná výměna, harmonické prostoupení. Mír a jednota. Využij naplno toto období štěstěny.

Zkoncentruj se. Začni uskutečňovat své plány, nové akce, činnosti.

Sňatek se bude naplňovat pomalu. Cestovatelé dorazí k cíli. Najdete, koho hledáte. Vše se splní podle přání.

46 Stoupání               Zisk

Vzestup bez omezení, jemně, postupně. Životní šance, neboj se vyhledat pomoc moudrých. Přizpůsob se překážkám, nerozptyluj se maličkostmi, osvoboď se od strachu, klidně a ve správném čase jednej. Lze řešit i problémy druhých, napřed se učit, pak učit.

Vývoj druhých musí vycházet z vývoje vlastního.

Zisk kýženého bohatství. Všechny plány se plní. Nemoci a hádky zmizí. Najdete, koho hledáte. Učenec – oslnivá kariéra, obchodník – úspěšný obchod, řemeslník prodá své výrobky, zemědělec – skvělá sklizeň.

 

—————————————————————————————————————

DUBEN  2017

26 Podrobení velkého    Štěstí

– sebeovládání, zkrocení sil, netrpělivost, ukvapenost, nesprávné nasměrování. Proměna, upevňovaní rozhodnosti, soustředěnosti, klidu, moudrosti.

Pečlivě zvažuj, čestně jednej, starej se o vše dobré.

Zárodek duchovního vývoje.

Cestování přinese štěstí. Svazky budou uspokojivé. Shoda v rodině. Nové zprávy oznamují štěstí.

18 Zkaženost     Napravuj

– rozklad, napravování, obnova, vnitřní citlivost, práce na tom, co se zkazilo. Pozoruj samostatně, je nutné zastavit úpadek. Nevyhýbej se nebezpečí ani námaze.

Pozor na lhostejnost a stagnaci.

Je nutné uvést postupně do souladu božské s pozemským.

Cesta přinese jen ztrátu. Starosti kvůli nemocem a hádkám. Honba za penězi je zbytečná. Na každý pád se všeho držet.

11  Prosperita              Uskutečňuj

Klid, přirozená síla, přizpůsobivost, plodná výměna, harmonické prostoupení. Mír a jednota. Využij naplno toto období štěstěny.

Zkoncentruj se. Začni uskutečňovat své plány, nové akce, činnosti.

Sňatek se bude naplňovat pomalu. Cestovatelé dorazí k cíli. Najdete, koho hledáte. Vše se splní podle přání.

46 Stoupání               Zisk

Vzestup bez omezení, jemně, postupně. Životní šance, neboj se vyhledat pomoc moudrých. Přizpůsob se překážkám, nerozptyluj se maličkostmi, osvoboď se od strachu, klidně a ve správném čase jednej. Lze řešit i problémy druhých, napřed se učit, pak učit.

Vývoj druhých musí vycházet z vývoje vlastního.

Zisk kýženého bohatství. Všechny plány se plní. Nemoci a hádky zmizí. Najdete, koho hledáte. Učenec – oslnivá kariéra, obchodník – úspěšný obchod, řemeslník prodá své výrobky, zemědělec – skvělá sklizeň.

41 Ubývání                 Dávej pozor

(hora nahoře/ jezero dole )

Omezení, vymezení prostoru, zklidnění žádostí, utlumení, situace zmenšení, podřízení se. Nutnost rozlišit správné od špatného. Možnost růstu i uvnitř omezení

Ubývání znamená počátek rozmachu a úpadku.

Usměje-li se na váš štěstí, nezačněte nic náhodou. Při akcích mohou chybět síly. Počkat na další roční období, kolo se otočí. Je možné se vyhnout pohromě, ale ne nesnázím.

4  Zrání                            Chaos

(hora nahoře / voda dole    )

Temnota, začátek proměny, pošetilost, zaslepenost, situace výchovy, nezralosti mládí, bláznovství, nerozvážnosti. Všímej si více okolí. Vše dostaneš v pravý čas. Je dobré pouvažovat o přijmutí kompromisu

Zrání znamená chaos, nakonec však úspěch.

Vaše velkorysost je až příliš velká. Bylo by možné snadno vydělat peníze. I přes obezřetnost vás nachytají.

19 Sblížení                    Máš na to

(země nahoře/jezero dole )

Vhled, tvořivý přístup, příprava na radost z projevení, postupné rozrůstání, obnova.

Změna úhlu pohledu na současnou situaci. Jednej ve správném čase. Buď v souladu s druhými, neztrať však sebe.

Vydej ze sebe vše, bez povyšování se.

Sblížení je nabídka.

Hádky přinesou soud. Nemoc se lepší jen pomalu. Kariéra uspokojivá. V domácnosti klid a mír.

7 Vojsko                         Snaž se

(země nahoře/ voda dole )

Stav nesourodých myšlenek, tužeb, pocitů, idejí, názorů a přesvědčení. Vzpoura. Osobní nasazení. Je nutné rozlišit, uspořádat, dát myšlenkám určitý řád. Poznat sám sebe. Přijmout sled událostí s důvěrou. Podřídit se kázni, řádu, osobní disciplíně. Posílit pozitivní, potlačit negativní. Ovládnutím posílíš sebedůvěru.

Vojsko je truchlivé.

Nemoc se o hodně zlepší. Snadno dosáhnete toho, o co se snažíte. Pro jakékoliv svazky není překážek. Obchody a cesty se snadno zdaří.

 

24 Návraty             Čekej

(země nahoře/ hrom dole)

Další vývoj, posun, pohyb, bod obratu, spolehlivost.

Postupuj obezřetně, účinně, obnovuj reálně možné. Pročisti myšlenky, sleduj své sklony, ovládni chvilky podrážděnosti, nesnaž se uspěchat to, co musí dozrát. Vyciť správný čas, vhodnost chvíle.

Návraty znamená vracet se.

Kdo má tento hexagram bude mít mnoho strachu. Je třeba počkat, až skončí tento čas. Přání jsou nyní neuskutečnitelná, zatím žádné štěstí.

 

2 Přijetí                         Příznivé

(země nahoře/země dole)

Oplodnění kvalitami, vrozenými schopnostmi. Sila pasivní, tvůrčí činnosti, síla podvědomí. Vize, volba, vnímavost, podstata, forma, vytrvalost, následování, cíl.

Vnímej více potřeby ostatních než své.

Trpělivá, tichá, pilná práce povede k cíli.

Přijetí je měkké.

Najdete, koho potřebujete a koho hledáte. Nové zprávy od ztraceného. Nemoc se zlepší. Vše je příznivé.

27 Čelisti                        Jednej

(hora nahoře/ hrom dole)

Pravda, náplň, výživa, vstřebávání situace, rozvážná činnost, upřímnost, umírněnost, správná volba, rozhodnost, vytrvalost.

Drž se pravdy, vyžaduj fakta, odhalí skryté. Vyvaruj se všeho, co ti škodí, co je proti tvým zásadám. Pozoruj a porovnávej, naplňuj sám sebe.

Na druhé nespoléhej.

Čelisti znamená pěstovat, co je správné.

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita.

23 Odpadání                  Zastav se

(hora nahoře/země dole)

Odstraňování, pročišťování, které vychází z předcházejícího praktického prožitku. Okolí zasahuje příliš do tvého života. Tvůj talent a schopnosti vyvolávají odpor a závist. Zasahování jiných zabraňuje, aby se mohlo projevit vnitřní uspokojení. Důvěřuj jen své prapodstatě, zachovej klid, nadbytečné odstraň. Je nutné porozumět zákonitostem života a smrti.

Nevhodný čas na podnikání.

Odpadání znamená uvadat.

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné období. Smutek se mění v radost. Podpora tradic našich předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.

 

—————————————————————————————————————

KVĚTEN  2017

27 Čelisti                        Jednej

(hora nahoře/ hrom dole)

Pravda, náplň, výživa, vstřebávání situace, rozvážná činnost, upřímnost, umírněnost, správná volba, rozhodnost, vytrvalost.

Drž se pravdy, vyžaduj fakta, odhalí skryté. Vyvaruj se všeho, co ti škodí, co je proti tvým zásadám. Pozoruj a porovnávej, naplňuj sám sebe.

Na druhé nespoléhej.

Čelisti znamená pěstovat, co je správné.

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita.

23 Odpadání                  Zastav se

(hora nahoře/země dole)

Odstraňování, pročišťování, které vychází z předcházejícího praktického prožitku. Okolí zasahuje příliš do tvého života. Tvůj talent a schopnosti vyvolávají odpor a závist. Zasahování jiných zabraňuje, aby se mohlo projevit vnitřní uspokojení. Důvěřuj jen své prapodstatě, zachovej klid, nadbytečné odstraň. Je nutné porozumět zákonitostem života a smrti.

Nevhodný čas na podnikání.

Odpadání znamená uvadat.

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné období. Smutek se mění v radost. Podpora tradic našich předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.

24 Návraty             Čekej

(země nahoře/ hrom dole)

Další vývoj, posun, pohyb, bod obratu, spolehlivost.

Postupuj obezřetně, účinně, obnovuj reálně možné. Pročisti myšlenky, sleduj své sklony, ovládni chvilky podrážděnosti, nesnaž se uspěchat to, co musí dozrát. Vyciť správný čas, vhodnost chvíle.

Návraty znamená vracet se.

Kdo má tento hexagram bude mít mnoho strachu. Je třeba počkat, až skončí tento čas. Přání jsou nyní neuskutečnitelná, zatím žádné štěstí.

2 Přijetí                         Příznivé

(země nahoře/země dole)

Oplodnění kvalitami, vrozenými schopnostmi. Sila pasivní, tvůrčí činnosti, síla podvědomí. Vize, volba, vnímavost, podstata, forma, vytrvalost, následování, cíl.

Vnímej více potřeby ostatních než své.

Trpělivá, tichá, pilná práce povede k cíli.

Přijetí je měkké.

Najdete, koho potřebujete a koho hledáte. Nové zprávy od ztraceného. Nemoc se zlepší. Vše je příznivé.

36 Soumrak         Ztiš se

– skryté osvícení, osobní síla, vůle, pravdivost, vnímavost, porozumění. Vědět kdy nastoupit, kdy podstoupit. Zkrátit uvnitř i vně v naprosté harmonii. Vytrvalost, výdrž. Zatmění světla. Zářící je uvnitř, skrývá se před ostatními.

Situace zaostření, přeměna podmínek.

Cestovatelé nedorazí. Svatby se nedoporučují. Snažte se vyhnout sporům. Celkově buďte opatrní.

15 Skromnost     Rozvažuj

– pokora, střídmost, trpělivost důkladnost, Vlastnit a zároveň na ničem nelpět. K osamění přistupovat opravdově s upřímnou otevřeností, od začátku až dokonce. Postupuj obezřetně, je dobré docenit druhé. Pozor na sebeuspokojení, na počátku velké nasazení, v proměně na lenost, touhy a porušování božských zákonů.

Sňatek nebo manželství uspokojivé. Výhodná cesta i obchod. Hádky a nemoci nejsou časté.

22 Půvab       Příznivé

– zdobená, zdokonalení osobnosti bez okázalosti, jasně, klidně, čestně. Prověřování a prozkoumávání vnitřní rovnováhy, bez omezování se. Stav citlivosti a nezrušitelnosti.

Všechny obchodní záležitosti bez překážek. Ztracené věci budou nalezeny. Čas je příznivý. Bohatství se hromadí.

52 Stání      Opatrně

– situace setrvačnosti, přirozeného spočinutí. Klid uvnitř i navenek. Zastavení a soustředění se vlastního středu posílí vnitřní opravdovost.

Stav rozpoznání +/-.

Vnitřně se stabilizovat, nově přehodnotit.

Svatba i obchodní závazky budou marné. Opatrnost ve všem. Vydělat peníze bude těžké, později vše půjde lépe.

26 Podrobení velkého    Štěstí

– sebeovládání, zkrocení sil, netrpělivost, ukvapenost, nesprávné nasměrování. Proměna, upevňovaní rozhodnosti, soustředěnosti, klidu, moudrosti.

Pečlivě zvažuj, čestně jednej, starej se o vše dobré.

Zárodek duchovního vývoje.

Cestování přinese štěstí. Svazky budou uspokojivé. Shoda v rodině. Nové zprávy oznamují štěstí.

18 Zkaženost     Napravuj

– rozklad, napravování, obnova, vnitřní citlivost, práce na tom, co se zkazilo. Pozoruj samostatně, je nutné zastavit úpadek. Nevyhýbej se nebezpečí ani námaze.

Pozor na lhostejnost a stagnaci.

Je nutné uvést postupně do souladu božské s pozemským.

Cesta přinese jen ztrátu. Starosti kvůli nemocem a hádkám. Honba za penězi je zbytečná. Na každý pád se všeho držet.

11  Prosperita              Uskutečňuj

Klid, přirozená síla, přizpůsobivost, plodná výměna, harmonické prostoupení. Mír a jednota. Využij naplno toto období štěstěny.

Zkoncentruj se. Začni uskutečňovat své plány, nové akce, činnosti.

Sňatek se bude naplňovat pomalu. Cestovatelé dorazí k cíli. Najdete, koho hledáte. Vše se splní podle přání.

46 Stoupání               Zisk

Vzestup bez omezení, jemně, postupně. Životní šance, neboj se vyhledat pomoc moudrých. Přizpůsob se překážkám, nerozptyluj se maličkostmi, osvoboď se od strachu, klidně a ve správném čase jednej. Lze řešit i problémy druhých, napřed se učit, pak učit.

Vývoj druhých musí vycházet z vývoje vlastního.

Zisk kýženého bohatství. Všechny plány se plní. Nemoci a hádky zmizí. Najdete, koho hledáte. Učenec – oslnivá kariéra, obchodník – úspěšný obchod, řemeslník prodá své výrobky, zemědělec – skvělá sklizeň.

 

—————————————————————————————————————

ČERVEN  2017

26 Podrobení velkého    Štěstí

– sebeovládání, zkrocení sil, netrpělivost, ukvapenost, nesprávné nasměrování. Proměna, upevňovaní rozhodnosti, soustředěnosti, klidu, moudrosti.

Pečlivě zvažuj, čestně jednej, starej se o vše dobré.

Zárodek duchovního vývoje.

Cestování přinese štěstí. Svazky budou uspokojivé. Shoda v rodině. Nové zprávy oznamují štěstí.

18 Zkaženost     Napravuj

– rozklad, napravování, obnova, vnitřní citlivost, práce na tom, co se zkazilo. Pozoruj samostatně, je nutné zastavit úpadek. Nevyhýbej se nebezpečí ani námaze.

Pozor na lhostejnost a stagnaci.

Je nutné uvést postupně do souladu božské s pozemským.

Cesta přinese jen ztrátu. Starosti kvůli nemocem a hádkám. Honba za penězi je zbytečná. Na každý pád se všeho držet.

11  Prosperita              Uskutečňuj

Klid, přirozená síla, přizpůsobivost, plodná výměna, harmonické prostoupení. Mír a jednota. Využij naplno toto období štěstěny.

Zkoncentruj se. Začni uskutečňovat své plány, nové akce, činnosti.

Sňatek se bude naplňovat pomalu. Cestovatelé dorazí k cíli. Najdete, koho hledáte. Vše se splní podle přání.

46 Stoupání               Zisk

Vzestup bez omezení, jemně, postupně. Životní šance, neboj se vyhledat pomoc moudrých. Přizpůsob se překážkám, nerozptyluj se maličkostmi, osvoboď se od strachu, klidně a ve správném čase jednej. Lze řešit i problémy druhých, napřed se učit, pak učit.

Vývoj druhých musí vycházet z vývoje vlastního.

Zisk kýženého bohatství. Všechny plány se plní. Nemoci a hádky zmizí. Najdete, koho hledáte. Učenec – oslnivá kariéra, obchodník – úspěšný obchod, řemeslník prodá své výrobky, zemědělec – skvělá sklizeň.

22 Půvab       Příznivé

– zdobená, zdokonalení osobnosti bez okázalosti, jasně, klidně, čestně. Prověřování a prozkoumávání vnitřní rovnováhy, bez omezování se. Stav citlivosti a nezrušitelnosti.

Všechny obchodní záležitosti bez překážek. Ztracené věci budou nalezeny. Čas je příznivý. Bohatství se hromadí.

52 Stání      Opatrně

– situace setrvačnosti, přirozeného spočinutí. Klid uvnitř i navenek. Zastavení a soustředění se vlastního středu posílí vnitřní opravdovost.

Stav rozpoznání +/-.

Vnitřně se stabilizovat, nově přehodnotit.

Svatba i obchodní závazky budou marné. Opatrnost ve všem. Vydělat peníze bude těžké, později vše půjde lépe.

36 Soumrak         Ztiš se

– skryté osvícení, osobní síla, vůle, pravdivost, vnímavost, porozumění. Vědět kdy nastoupit, kdy podstoupit. Zkrátit uvnitř i vně v naprosté harmonii. Vytrvalost, výdrž. Zatmění světla. Zářící je uvnitř, skrývá se před ostatními.

Situace zaostření, přeměna podmínek.

Cestovatelé nedorazí. Svatby se nedoporučují. Snažte se vyhnout sporům. Celkově buďte opatrní.

15 Skromnost     Rozvažuj

– pokora, střídmost, trpělivost důkladnost, Vlastnit a zároveň na ničem nelpět. K osamění přistupovat opravdově s upřímnou otevřeností, od začátku až dokonce. Postupuj obezřetně, je dobré docenit druhé. Pozor na sebeuspokojení, na počátku velké nasazení, v proměně na lenost, touhy a porušování božských zákonů.

Sňatek nebo manželství uspokojivé. Výhodná cesta i obchod. Hádky a nemoci nejsou časté.

 

—————————————————————————————————————

ČERVENEC  2017

36 Soumrak         Ztiš se

– skryté osvícení, osobní síla, vůle, pravdivost, vnímavost, porozumění. Vědět kdy nastoupit, kdy podstoupit. Zkrátit uvnitř i vně v naprosté harmonii. Vytrvalost, výdrž. Zatmění světla. Zářící je uvnitř, skrývá se před ostatními.

Situace zaostření, přeměna podmínek.

Cestovatelé nedorazí. Svatby se nedoporučují. Snažte se vyhnout sporům. Celkově buďte opatrní.

15 Skromnost     Rozvažuj

– pokora, střídmost, trpělivost důkladnost, Vlastnit a zároveň na ničem nelpět. K osamění přistupovat opravdově s upřímnou otevřeností, od začátku až dokonce. Postupuj obezřetně, je dobré docenit druhé. Pozor na sebeuspokojení, na počátku velké nasazení, v proměně na lenost, touhy a porušování božských zákonů.

Sňatek nebo manželství uspokojivé. Výhodná cesta i obchod. Hádky a nemoci nejsou časté.

22 Půvab       Příznivé

– zdobená, zdokonalení osobnosti bez okázalosti, jasně, klidně, čestně. Prověřování a prozkoumávání vnitřní rovnováhy, bez omezování se. Stav citlivosti a nezrušitelnosti.

Všechny obchodní záležitosti bez překážek. Ztracené věci budou nalezeny. Čas je příznivý. Bohatství se hromadí.

52 Stání      Opatrně

– situace setrvačnosti, přirozeného spočinutí. Klid uvnitř i navenek. Zastavení a soustředění se vlastního středu posílí vnitřní opravdovost.

Stav rozpoznání +/-.

Vnitřně se stabilizovat, nově přehodnotit.

Svatba i obchodní závazky budou marné. Opatrnost ve všem. Vydělat peníze bude těžké, později vše půjde lépe.

27 Čelisti                        Jednej

(hora nahoře/ hrom dole)

Pravda, náplň, výživa, vstřebávání situace, rozvážná činnost, upřímnost, umírněnost, správná volba, rozhodnost, vytrvalost.

Drž se pravdy, vyžaduj fakta, odhalí skryté. Vyvaruj se všeho, co ti škodí, co je proti tvým zásadám. Pozoruj a porovnávej, naplňuj sám sebe.

Na druhé nespoléhej.

Čelisti znamená pěstovat, co je správné.

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita.

23 Odpadání                  Zastav se

(hora nahoře/země dole)

Odstraňování, pročišťování, které vychází z předcházejícího praktického prožitku. Okolí zasahuje příliš do tvého života. Tvůj talent a schopnosti vyvolávají odpor a závist. Zasahování jiných zabraňuje, aby se mohlo projevit vnitřní uspokojení. Důvěřuj jen své prapodstatě, zachovej klid, nadbytečné odstraň. Je nutné porozumět zákonitostem života a smrti.

Nevhodný čas na podnikání.

Odpadání znamená uvadat.

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné období. Smutek se mění v radost. Podpora tradic našich předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.

24 Návraty             Čekej

(země nahoře/ hrom dole)

Další vývoj, posun, pohyb, bod obratu, spolehlivost.

Postupuj obezřetně, účinně, obnovuj reálně možné. Pročisti myšlenky, sleduj své sklony, ovládni chvilky podrážděnosti, nesnaž se uspěchat to, co musí dozrát. Vyciť správný čas, vhodnost chvíle.

Návraty znamená vracet se.

Kdo má tento hexagram bude mít mnoho strachu. Je třeba počkat, až skončí tento čas. Přání jsou nyní neuskutečnitelná, zatím žádné štěstí.

2 Přijetí                         Příznivé

(země nahoře/země dole)

Oplodnění kvalitami, vrozenými schopnostmi. Sila pasivní, tvůrčí činnosti, síla podvědomí. Vize, volba, vnímavost, podstata, forma, vytrvalost, následování, cíl.

Vnímej více potřeby ostatních než své.

Trpělivá, tichá, pilná práce povede k cíli.

Přijetí je měkké.

Najdete, koho potřebujete a koho hledáte. Nové zprávy od ztraceného. Nemoc se zlepší. Vše je příznivé.

41 Ubývání                 Dávej pozor

(hora nahoře/ jezero dole )

Omezení, vymezení prostoru, zklidnění žádostí, utlumení, situace zmenšení, podřízení se. Nutnost rozlišit správné od špatného. Možnost růstu i uvnitř omezení

Ubývání znamená počátek rozmachu a úpadku.

Usměje-li se na váš štěstí, nezačněte nic náhodou. Při akcích mohou chybět síly. Počkat na další roční období, kolo se otočí. Je možné se vyhnout pohromě, ale ne nesnázím.

4  Zrání                            Chaos

(hora nahoře / voda dole    )

Temnota, začátek proměny, pošetilost, zaslepenost, situace výchovy, nezralosti mládí, bláznovství, nerozvážnosti. Všímej si více okolí. Vše dostaneš v pravý čas. Je dobré pouvažovat o přijmutí kompromisu

Zrání znamená chaos, nakonec však úspěch.

Vaše velkorysost je až příliš velká. Bylo by možné snadno vydělat peníze. I přes obezřetnost vás nachytají.

19 Sblížení                    Máš na to

(země nahoře/jezero dole )

Vhled, tvořivý přístup, příprava na radost z projevení, postupné rozrůstání, obnova.

Změna úhlu pohledu na současnou situaci. Jednej ve správném čase. Buď v souladu s druhými, neztrať však sebe.

Vydej ze sebe vše, bez povyšování se.

Sblížení je nabídka.

Hádky přinesou soud. Nemoc se lepší jen pomalu. Kariéra uspokojivá. V domácnosti klid a mír.

7 Vojsko                         Snaž se

(země nahoře/ voda dole )

Stav nesourodých myšlenek, tužeb, pocitů, idejí, názorů a přesvědčení. Vzpoura. Osobní nasazení. Je nutné rozlišit, uspořádat, dát myšlenkám určitý řád. Poznat sám sebe. Přijmout sled událostí s důvěrou. Podřídit se kázni, řádu, osobní disciplíně. Posílit pozitivní, potlačit negativní. Ovládnutím posílíš sebedůvěru.

Vojsko je truchlivé.

Nemoc se o hodně zlepší. Snadno dosáhnete toho, o co se snažíte. Pro jakékoliv svazky není překážek. Obchody a cesty se snadno zdaří.

 

—————————————————————————————————————

SRPEN  2017

41 Ubývání                 Dávej pozor

(hora nahoře/ jezero dole )

Omezení, vymezení prostoru, zklidnění žádostí, utlumení, situace zmenšení, podřízení se. Nutnost rozlišit správné od špatného. Možnost růstu i uvnitř omezení

Ubývání znamená počátek rozmachu a úpadku.

Usměje-li se na váš štěstí, nezačněte nic náhodou. Při akcích mohou chybět síly. Počkat na další roční období, kolo se otočí. Je možné se vyhnout pohromě, ale ne nesnázím.

4  Zrání                            Chaos

(hora nahoře / voda dole    )

Temnota, začátek proměny, pošetilost, zaslepenost, situace výchovy, nezralosti mládí, bláznovství, nerozvážnosti. Všímej si více okolí. Vše dostaneš v pravý čas. Je dobré pouvažovat o přijmutí kompromisu

Zrání znamená chaos, nakonec však úspěch.

Vaše velkorysost je až příliš velká. Bylo by možné snadno vydělat peníze. I přes obezřetnost vás nachytají.

19 Sblížení                    Máš na to

(země nahoře/jezero dole )

Vhled, tvořivý přístup, příprava na radost z projevení, postupné rozrůstání, obnova.

Změna úhlu pohledu na současnou situaci. Jednej ve správném čase. Buď v souladu s druhými, neztrať však sebe.

Vydej ze sebe vše, bez povyšování se.

Sblížení je nabídka.

Hádky přinesou soud. Nemoc se lepší jen pomalu. Kariéra uspokojivá. V domácnosti klid a mír.

7 Vojsko                         Snaž se

(země nahoře/ voda dole )

Stav nesourodých myšlenek, tužeb, pocitů, idejí, názorů a přesvědčení. Vzpoura. Osobní nasazení. Je nutné rozlišit, uspořádat, dát myšlenkám určitý řád. Poznat sám sebe. Přijmout sled událostí s důvěrou. Podřídit se kázni, řádu, osobní disciplíně. Posílit pozitivní, potlačit negativní. Ovládnutím posílíš sebedůvěru.

Vojsko je truchlivé.

Nemoc se o hodně zlepší. Snadno dosáhnete toho, o co se snažíte. Pro jakékoliv svazky není překážek. Obchody a cesty se snadno zdaří.

27 Čelisti                        Jednej

(hora nahoře/ hrom dole)

Pravda, náplň, výživa, vstřebávání situace, rozvážná činnost, upřímnost, umírněnost, správná volba, rozhodnost, vytrvalost.

Drž se pravdy, vyžaduj fakta, odhalí skryté. Vyvaruj se všeho, co ti škodí, co je proti tvým zásadám. Pozoruj a porovnávej, naplňuj sám sebe.

Na druhé nespoléhej.

Čelisti znamená pěstovat, co je správné.

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita.

23 Odpadání                  Zastav se

(hora nahoře/země dole)

Odstraňování, pročišťování, které vychází z předcházejícího praktického prožitku. Okolí zasahuje příliš do tvého života. Tvůj talent a schopnosti vyvolávají odpor a závist. Zasahování jiných zabraňuje, aby se mohlo projevit vnitřní uspokojení. Důvěřuj jen své prapodstatě, zachovej klid, nadbytečné odstraň. Je nutné porozumět zákonitostem života a smrti.

Nevhodný čas na podnikání.

Odpadání znamená uvadat.

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné období. Smutek se mění v radost. Podpora tradic našich předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.

24 Návraty             Čekej

(země nahoře/ hrom dole)

Další vývoj, posun, pohyb, bod obratu, spolehlivost.

Postupuj obezřetně, účinně, obnovuj reálně možné. Pročisti myšlenky, sleduj své sklony, ovládni chvilky podrážděnosti, nesnaž se uspěchat to, co musí dozrát. Vyciť správný čas, vhodnost chvíle.

Návraty znamená vracet se.

Kdo má tento hexagram bude mít mnoho strachu. Je třeba počkat, až skončí tento čas. Přání jsou nyní neuskutečnitelná, zatím žádné štěstí.

2 Přijetí                         Příznivé

(země nahoře/země dole)

Oplodnění kvalitami, vrozenými schopnostmi. Sila pasivní, tvůrčí činnosti, síla podvědomí. Vize, volba, vnímavost, podstata, forma, vytrvalost, následování, cíl.

Vnímej více potřeby ostatních než své.

Trpělivá, tichá, pilná práce povede k cíli.

Přijetí je měkké.

Najdete, koho potřebujete a koho hledáte. Nové zprávy od ztraceného. Nemoc se zlepší. Vše je příznivé.

 

—————————————————————————————————————

ZÁŘÍ  2017

27 Čelisti                        Jednej

(hora nahoře/ hrom dole)

Pravda, náplň, výživa, vstřebávání situace, rozvážná činnost, upřímnost, umírněnost, správná volba, rozhodnost, vytrvalost.

Drž se pravdy, vyžaduj fakta, odhalí skryté. Vyvaruj se všeho, co ti škodí, co je proti tvým zásadám. Pozoruj a porovnávej, naplňuj sám sebe.

Na druhé nespoléhej.

Čelisti znamená pěstovat, co je správné.

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita.

23 Odpadání                  Zastav se

(hora nahoře/země dole)

Odstraňování, pročišťování, které vychází z předcházejícího praktického prožitku. Okolí zasahuje příliš do tvého života. Tvůj talent a schopnosti vyvolávají odpor a závist. Zasahování jiných zabraňuje, aby se mohlo projevit vnitřní uspokojení. Důvěřuj jen své prapodstatě, zachovej klid, nadbytečné odstraň. Je nutné porozumět zákonitostem života a smrti.

Nevhodný čas na podnikání.

Odpadání znamená uvadat.

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné období. Smutek se mění v radost. Podpora tradic našich předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.

24 Návraty             Čekej

(země nahoře/ hrom dole)

Další vývoj, posun, pohyb, bod obratu, spolehlivost.

Postupuj obezřetně, účinně, obnovuj reálně možné. Pročisti myšlenky, sleduj své sklony, ovládni chvilky podrážděnosti, nesnaž se uspěchat to, co musí dozrát. Vyciť správný čas, vhodnost chvíle.

Návraty znamená vracet se.

Kdo má tento hexagram bude mít mnoho strachu. Je třeba počkat, až skončí tento čas. Přání jsou nyní neuskutečnitelná, zatím žádné štěstí.

2 Přijetí                         Příznivé

(země nahoře/země dole)

Oplodnění kvalitami, vrozenými schopnostmi. Sila pasivní, tvůrčí činnosti, síla podvědomí. Vize, volba, vnímavost, podstata, forma, vytrvalost, následování, cíl.

Vnímej více potřeby ostatních než své.

Trpělivá, tichá, pilná práce povede k cíli.

Přijetí je měkké.

Najdete, koho potřebujete a koho hledáte. Nové zprávy od ztraceného. Nemoc se zlepší. Vše je příznivé.

41 Ubývání                 Dávej pozor

(hora nahoře/ jezero dole )

Omezení, vymezení prostoru, zklidnění žádostí, utlumení, situace zmenšení, podřízení se. Nutnost rozlišit správné od špatného. Možnost růstu i uvnitř omezení

Ubývání znamená počátek rozmachu a úpadku.

Usměje-li se na váš štěstí, nezačněte nic náhodou. Při akcích mohou chybět síly. Počkat na další roční období, kolo se otočí. Je možné se vyhnout pohromě, ale ne nesnázím.

4  Zrání                            Chaos

(hora nahoře / voda dole    )

Temnota, začátek proměny, pošetilost, zaslepenost, situace výchovy, nezralosti mládí, bláznovství, nerozvážnosti. Všímej si více okolí. Vše dostaneš v pravý čas. Je dobré pouvažovat o přijmutí kompromisu

Zrání znamená chaos, nakonec však úspěch.

Vaše velkorysost je až příliš velká. Bylo by možné snadno vydělat peníze. I přes obezřetnost vás nachytají.

19 Sblížení                    Máš na to

(země nahoře/jezero dole )

Vhled, tvořivý přístup, příprava na radost z projevení, postupné rozrůstání, obnova.

Změna úhlu pohledu na současnou situaci. Jednej ve správném čase. Buď v souladu s druhými, neztrať však sebe.

Vydej ze sebe vše, bez povyšování se.

Sblížení je nabídka.

Hádky přinesou soud. Nemoc se lepší jen pomalu. Kariéra uspokojivá. V domácnosti klid a mír.

7 Vojsko                         Snaž se

(země nahoře/ voda dole )

Stav nesourodých myšlenek, tužeb, pocitů, idejí, názorů a přesvědčení. Vzpoura. Osobní nasazení. Je nutné rozlišit, uspořádat, dát myšlenkám určitý řád. Poznat sám sebe. Přijmout sled událostí s důvěrou. Podřídit se kázni, řádu, osobní disciplíně. Posílit pozitivní, potlačit negativní. Ovládnutím posílíš sebedůvěru.

Vojsko je truchlivé.

Nemoc se o hodně zlepší. Snadno dosáhnete toho, o co se snažíte. Pro jakékoliv svazky není překážek. Obchody a cesty se snadno zdaří.

 

—————————————————————————————————————

ŘÍJEN  2017

41 Ubývání                 Dávej pozor

(hora nahoře/ jezero dole )

Omezení, vymezení prostoru, zklidnění žádostí, utlumení, situace zmenšení, podřízení se. Nutnost rozlišit správné od špatného. Možnost růstu i uvnitř omezení

Ubývání znamená počátek rozmachu a úpadku.

Usměje-li se na váš štěstí, nezačněte nic náhodou. Při akcích mohou chybět síly. Počkat na další roční období, kolo se otočí. Je možné se vyhnout pohromě, ale ne nesnázím.

4  Zrání                            Chaos

(hora nahoře / voda dole    )

Temnota, začátek proměny, pošetilost, zaslepenost, situace výchovy, nezralosti mládí, bláznovství, nerozvážnosti. Všímej si více okolí. Vše dostaneš v pravý čas. Je dobré pouvažovat o přijmutí kompromisu

Zrání znamená chaos, nakonec však úspěch.

Vaše velkorysost je až příliš velká. Bylo by možné snadno vydělat peníze. I přes obezřetnost vás nachytají.

19 Sblížení                    Máš na to

(země nahoře/jezero dole )

Vhled, tvořivý přístup, příprava na radost z projevení, postupné rozrůstání, obnova.

Změna úhlu pohledu na současnou situaci. Jednej ve správném čase. Buď v souladu s druhými, neztrať však sebe.

Vydej ze sebe vše, bez povyšování se.

Sblížení je nabídka.

Hádky přinesou soud. Nemoc se lepší jen pomalu. Kariéra uspokojivá. V domácnosti klid a mír.

7 Vojsko                         Snaž se

(země nahoře/ voda dole )

Stav nesourodých myšlenek, tužeb, pocitů, idejí, názorů a přesvědčení. Vzpoura. Osobní nasazení. Je nutné rozlišit, uspořádat, dát myšlenkám určitý řád. Poznat sám sebe. Přijmout sled událostí s důvěrou. Podřídit se kázni, řádu, osobní disciplíně. Posílit pozitivní, potlačit negativní. Ovládnutím posílíš sebedůvěru.

Vojsko je truchlivé.

Nemoc se o hodně zlepší. Snadno dosáhnete toho, o co se snažíte. Pro jakékoliv svazky není překážek. Obchody a cesty se snadno zdaří.

27 Čelisti                        Jednej

(hora nahoře/ hrom dole)

Pravda, náplň, výživa, vstřebávání situace, rozvážná činnost, upřímnost, umírněnost, správná volba, rozhodnost, vytrvalost.

Drž se pravdy, vyžaduj fakta, odhalí skryté. Vyvaruj se všeho, co ti škodí, co je proti tvým zásadám. Pozoruj a porovnávej, naplňuj sám sebe.

Na druhé nespoléhej.

Čelisti znamená pěstovat, co je správné.

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita.

23 Odpadání                  Zastav se

(hora nahoře/země dole)

Odstraňování, pročišťování, které vychází z předcházejícího praktického prožitku. Okolí zasahuje příliš do tvého života. Tvůj talent a schopnosti vyvolávají odpor a závist. Zasahování jiných zabraňuje, aby se mohlo projevit vnitřní uspokojení. Důvěřuj jen své prapodstatě, zachovej klid, nadbytečné odstraň. Je nutné porozumět zákonitostem života a smrti.

Nevhodný čas na podnikání.

Odpadání znamená uvadat.

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné období. Smutek se mění v radost. Podpora tradic našich předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.

24 Návraty             Čekej

(země nahoře/ hrom dole)

Další vývoj, posun, pohyb, bod obratu, spolehlivost.

Postupuj obezřetně, účinně, obnovuj reálně možné. Pročisti myšlenky, sleduj své sklony, ovládni chvilky podrážděnosti, nesnaž se uspěchat to, co musí dozrát. Vyciť správný čas, vhodnost chvíle.

Návraty znamená vracet se.

Kdo má tento hexagram bude mít mnoho strachu. Je třeba počkat, až skončí tento čas. Přání jsou nyní neuskutečnitelná, zatím žádné štěstí.

2 Přijetí                         Příznivé

(země nahoře/země dole)

Oplodnění kvalitami, vrozenými schopnostmi. Sila pasivní, tvůrčí činnosti, síla podvědomí. Vize, volba, vnímavost, podstata, forma, vytrvalost, následování, cíl.

Vnímej více potřeby ostatních než své.

Trpělivá, tichá, pilná práce povede k cíli.

Přijetí je měkké.

Najdete, koho potřebujete a koho hledáte. Nové zprávy od ztraceného. Nemoc se zlepší. Vše je příznivé.

 

—————————————————————————————————————

LISTOPAD  2017

41 Ubývání                 Dávej pozor

(hora nahoře/ jezero dole )

Omezení, vymezení prostoru, zklidnění žádostí, utlumení, situace zmenšení, podřízení se. Nutnost rozlišit správné od špatného. Možnost růstu i uvnitř omezení

Ubývání znamená počátek rozmachu a úpadku.

Usměje-li se na váš štěstí, nezačněte nic náhodou. Při akcích mohou chybět síly. Počkat na další roční období, kolo se otočí. Je možné se vyhnout pohromě, ale ne nesnázím.

4  Zrání                            Chaos

(hora nahoře / voda dole    )

Temnota, začátek proměny, pošetilost, zaslepenost, situace výchovy, nezralosti mládí, bláznovství, nerozvážnosti. Všímej si více okolí. Vše dostaneš v pravý čas. Je dobré pouvažovat o přijmutí kompromisu

Zrání znamená chaos, nakonec však úspěch.

Vaše velkorysost je až příliš velká. Bylo by možné snadno vydělat peníze. I přes obezřetnost vás nachytají.

19 Sblížení                    Máš na to

(země nahoře/jezero dole )

Vhled, tvořivý přístup, příprava na radost z projevení, postupné rozrůstání, obnova.

Změna úhlu pohledu na současnou situaci. Jednej ve správném čase. Buď v souladu s druhými, neztrať však sebe.

Vydej ze sebe vše, bez povyšování se.

Sblížení je nabídka.

Hádky přinesou soud. Nemoc se lepší jen pomalu. Kariéra uspokojivá. V domácnosti klid a mír.

7 Vojsko                         Snaž se

(země nahoře/ voda dole )

Stav nesourodých myšlenek, tužeb, pocitů, idejí, názorů a přesvědčení. Vzpoura. Osobní nasazení. Je nutné rozlišit, uspořádat, dát myšlenkám určitý řád. Poznat sám sebe. Přijmout sled událostí s důvěrou. Podřídit se kázni, řádu, osobní disciplíně. Posílit pozitivní, potlačit negativní. Ovládnutím posílíš sebedůvěru.

Vojsko je truchlivé.

Nemoc se o hodně zlepší. Snadno dosáhnete toho, o co se snažíte. Pro jakékoliv svazky není překážek. Obchody a cesty se snadno zdaří.

27 Čelisti                        Jednej

(hora nahoře/ hrom dole)

Pravda, náplň, výživa, vstřebávání situace, rozvážná činnost, upřímnost, umírněnost, správná volba, rozhodnost, vytrvalost.

Drž se pravdy, vyžaduj fakta, odhalí skryté. Vyvaruj se všeho, co ti škodí, co je proti tvým zásadám. Pozoruj a porovnávej, naplňuj sám sebe.

Na druhé nespoléhej.

Čelisti znamená pěstovat, co je správné.

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita.

23 Odpadání                  Zastav se

(hora nahoře/země dole)

Odstraňování, pročišťování, které vychází z předcházejícího praktického prožitku. Okolí zasahuje příliš do tvého života. Tvůj talent a schopnosti vyvolávají odpor a závist. Zasahování jiných zabraňuje, aby se mohlo projevit vnitřní uspokojení. Důvěřuj jen své prapodstatě, zachovej klid, nadbytečné odstraň. Je nutné porozumět zákonitostem života a smrti.

Nevhodný čas na podnikání.

Odpadání znamená uvadat.

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné období. Smutek se mění v radost. Podpora tradic našich předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.

24 Návraty             Čekej

(země nahoře/ hrom dole)

Další vývoj, posun, pohyb, bod obratu, spolehlivost.

Postupuj obezřetně, účinně, obnovuj reálně možné. Pročisti myšlenky, sleduj své sklony, ovládni chvilky podrážděnosti, nesnaž se uspěchat to, co musí dozrát. Vyciť správný čas, vhodnost chvíle.

Návraty znamená vracet se.

Kdo má tento hexagram bude mít mnoho strachu. Je třeba počkat, až skončí tento čas. Přání jsou nyní neuskutečnitelná, zatím žádné štěstí.

2 Přijetí                         Příznivé

(země nahoře/země dole)

Oplodnění kvalitami, vrozenými schopnostmi. Sila pasivní, tvůrčí činnosti, síla podvědomí. Vize, volba, vnímavost, podstata, forma, vytrvalost, následování, cíl.

Vnímej více potřeby ostatních než své.

Trpělivá, tichá, pilná práce povede k cíli.

Přijetí je měkké.

Najdete, koho potřebujete a koho hledáte. Nové zprávy od ztraceného. Nemoc se zlepší. Vše je příznivé.

—————————————————————————————————————

PROSINEC  2017

41 Ubývání                 Dávej pozor

(hora nahoře/ jezero dole )

Omezení, vymezení prostoru, zklidnění žádostí, utlumení, situace zmenšení, podřízení se. Nutnost rozlišit správné od špatného. Možnost růstu i uvnitř omezení

Ubývání znamená počátek rozmachu a úpadku.

Usměje-li se na váš štěstí, nezačněte nic náhodou. Při akcích mohou chybět síly. Počkat na další roční období, kolo se otočí. Je možné se vyhnout pohromě, ale ne nesnázím.

4  Zrání                            Chaos

(hora nahoře / voda dole    )

Temnota, začátek proměny, pošetilost, zaslepenost, situace výchovy, nezralosti mládí, bláznovství, nerozvážnosti. Všímej si více okolí. Vše dostaneš v pravý čas. Je dobré pouvažovat o přijmutí kompromisu

Zrání znamená chaos, nakonec však úspěch.

Vaše velkorysost je až příliš velká. Bylo by možné snadno vydělat peníze. I přes obezřetnost vás nachytají.

19 Sblížení                    Máš na to

(země nahoře/jezero dole )

Vhled, tvořivý přístup, příprava na radost z projevení, postupné rozrůstání, obnova.

Změna úhlu pohledu na současnou situaci. Jednej ve správném čase. Buď v souladu s druhými, neztrať však sebe.

Vydej ze sebe vše, bez povyšování se.

Sblížení je nabídka.

Hádky přinesou soud. Nemoc se lepší jen pomalu. Kariéra uspokojivá. V domácnosti klid a mír.

7 Vojsko                         Snaž se

(země nahoře/ voda dole )

Stav nesourodých myšlenek, tužeb, pocitů, idejí, názorů a přesvědčení. Vzpoura. Osobní nasazení. Je nutné rozlišit, uspořádat, dát myšlenkám určitý řád. Poznat sám sebe. Přijmout sled událostí s důvěrou. Podřídit se kázni, řádu, osobní disciplíně. Posílit pozitivní, potlačit negativní. Ovládnutím posílíš sebedůvěru.

Vojsko je truchlivé.

Nemoc se o hodně zlepší. Snadno dosáhnete toho, o co se snažíte. Pro jakékoliv svazky není překážek. Obchody a cesty se snadno zdaří.

27 Čelisti                        Jednej

(hora nahoře/ hrom dole)

Pravda, náplň, výživa, vstřebávání situace, rozvážná činnost, upřímnost, umírněnost, správná volba, rozhodnost, vytrvalost.

Drž se pravdy, vyžaduj fakta, odhalí skryté. Vyvaruj se všeho, co ti škodí, co je proti tvým zásadám. Pozoruj a porovnávej, naplňuj sám sebe.

Na druhé nespoléhej.

Čelisti znamená pěstovat, co je správné.

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita.

23 Odpadání                  Zastav se

(hora nahoře/země dole)

Odstraňování, pročišťování, které vychází z předcházejícího praktického prožitku. Okolí zasahuje příliš do tvého života. Tvůj talent a schopnosti vyvolávají odpor a závist. Zasahování jiných zabraňuje, aby se mohlo projevit vnitřní uspokojení. Důvěřuj jen své prapodstatě, zachovej klid, nadbytečné odstraň. Je nutné porozumět zákonitostem života a smrti.

Nevhodný čas na podnikání.

Odpadání znamená uvadat.

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné období. Smutek se mění v radost. Podpora tradic našich předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.

24 Návraty             Čekej

(země nahoře/ hrom dole)

Další vývoj, posun, pohyb, bod obratu, spolehlivost.

Postupuj obezřetně, účinně, obnovuj reálně možné. Pročisti myšlenky, sleduj své sklony, ovládni chvilky podrážděnosti, nesnaž se uspěchat to, co musí dozrát. Vyciť správný čas, vhodnost chvíle.

Návraty znamená vracet se.

Kdo má tento hexagram bude mít mnoho strachu. Je třeba počkat, až skončí tento čas. Přání jsou nyní neuskutečnitelná, zatím žádné štěstí.

2 Přijetí                         Příznivé

(země nahoře/země dole)

Oplodnění kvalitami, vrozenými schopnostmi. Sila pasivní, tvůrčí činnosti, síla podvědomí. Vize, volba, vnímavost, podstata, forma, vytrvalost, následování, cíl.

Vnímej více potřeby ostatních než své.

Trpělivá, tichá, pilná práce povede k cíli.

Přijetí je měkké.

Najdete, koho potřebujete a koho hledáte. Nové zprávy od ztraceného. Nemoc se zlepší. Vše je příznivé.